Georgia Southern University
Office of the President • PO Box 8033 Statesboro, GA 30460 • (912) 478-5211