External Affairs
Georgia Southern University
Division of External Affairs • PO Box 8033 Statesboro, GA 30460 • (912) 478-5305